Контакт

Керівник проектів:

д-р габ., проф. Марцін Волошин
Інститут археології (Жешівський університет)
вул. Монюшка, 10, 35-015 Жешів (Польща)
e-mail: marcinwoloszyn@gmail.com

Офіційний контакт:
e-mail: grodyczerwienskie@gmail.com

Адміністратор веб-сайту:
мгр Івона Фльоркєвіч
Інститут археології (Жешівський університет)
вул. Монюшка, 10, 35-015 Жешів (Польща)
e-mail: iwonaflorkiewicz@gmail.com

Переклад на українську мову:
канд. іст. наук Ярослав Погоральський