Завдання

I. Золоте яблуко польської археології. Оборонно-поселенські комплекси в Чермно і Ґрудку (Червенські Гради): хронологія і функції в світлі давніх та верифікаційних досліджень (2013-2018)

Завдання I.1

Підготовка і публікація двомовної (англійська/польська) монографії Від Червенських Градів до лінії Керзона. Історія Середнього Побужжя у середньовіччі і проблема формування східного кордону Польщі в історіографії XVIII-XXI ст

 

Χарактеристика: У монографії вміщені праці медієвістів, присвячені надбужанському регіону в Х-XV ст., а також істориків та археологів, які аналізують історію досліджень цієї тематики в історіографії XVIII-XXI ст. Окрему студію присвячено розвитку зацікавлення православним мистецтвом у польській історії мистецтва. У роботах етнологів презентовані результати авторських польових етнологічних досліджень, здійснених уздовж сучасного кордону над Західним Бугом, тобто по обидва боки «лінії Керзона».

Виконавці: Адріан Юсуповіч, Анджей Янечек, Катажина Блаховська, Марцін Волошин, Алєксандр Мусін, Мірослав П. Крук, Роман Чмелик, Лєх Мруз

Консультанти: Маттіас Гардт, Крістін Любке (Ляйпціґ, Німеччина)

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.2

Підготовка і публікація двомовної (англійська/польська) монографії Ґрудек у світлі  досліджень 1952-1955 рр.: могильник на майданчику городища. Археологічний, антропологічний і фізикохімічний аналізи

 

Χарактеристика: підготовка двомовної (англійська/польська) монографії, яка висвітлює результати досліджень, проведених у 1952-1955 рр. в Ґрудку. Найважливішим завданням є публікація матеріалів величезного (близько 500 поховань) могильника, розташованого на майданчику городища. Знахідки і документація з цих досліджень зберігаються у Замойському музеї в Замості, а також у Закладі антропології ПАН у Вроцлаві, де знаходяться кісткові рештки осіб, які були поховані в Ґрудку. Археологічний аналіз супроводжує якомога ширше антропологічне дослідження і опрацювання нумізматичного матеріалу. Також представлені найдавніші зображення Ґрудка на картографічному матеріалі.

Виконавці: Єжи Кусьнєж, Яцек Федушка, Анджей Янечек, Славомір Козєл із колективом (Аґата Цєсьлік, Станіслав Ґронкєвіч, Кшиштоф Шостек, Алєксандра Лісовска-Ґачорек).

Консультанти: Вуядін Іванішевіч, Періца Шпехар (Белград, Сербія)

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.3

Підготовка і публікація двомовної (англійська/польська) монографії Ґрудек у світлі індивідуальних знахідок зі збірки Музею ім. Ст. Сташіца в Грубешові. Каталог, типологічно-хронологічний аналіз

 

Χарактеристика: завершення роботи над двомовним (англійська/польська) виданням, що містить каталог і типологічно-хронологічний аналіз 550 ранньосередньовічних знахідок, відкритих на теренах с. Ґрудек у 1980-2008 рр. і переданих до Музею в Грубешові 2008 р.

Виконавці: Марцін Волошин

Консультанти: Алєксандр Мусін, Анна А. Пєскова (Санкт-Петербург, Росія)

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.4

Підготовка і публікація двомовної (англійська/польська) монографії під робочою назвою Чермно у світлі результатів досліджень 1940, 1952, 1976-1979 рр. (окрім кераміки)

 

Χарактеристика: в рамках виконання цього завдання постало комплексне 2-томне дослідження, в якому підсумовано результати розкопок у Чермно в 1940, 1952 (Марцін Волошин) і 1975-1979 рр. (Марек Фльорек). У другій частині видання охарактеризовано також результати інших, короткотривалих, сезонів робіт (1985, 1997 рр.). При опрацюванні матеріалів досліджень 1975-1979 рр. була використана як оригінальна документація, що зберігається в музеях Грубешова, Томашова Любельського і Замостя, так і серія магістерських праць, виконаних у 1980-х роках в Інституті археології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, що презентують результати досліджень під керівництвом Я. Ґурби.

Врешті монографія вийшла під назвою The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do roku 2010). Materiały źródłowe, pod. red. M. Florek, M. Wołoszyn, t. III , Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2016.

Виконавці: Марек Фльорек, Марцін Волошин, Івона Фльоркєвіч

Консультанти: Анджей Буко, Міхал Парчевський

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.5

Підготовка до друку монографії Кераміка з Чермна у світлі результатів давніх і верифікаційних досліджень

 

Χарактеристика: в рамках виконання завдання постало комплексне дослідження кераміки з розкопок, що проводили в Чермно 1940, 1952, 1975-1979, 1985 і 1997 рр., а також посуду, відкритого в 2010-2011 рр. та під час верифікаційних робіт 2013-2014 рр. Підґрунтям монографії є висновки, здобуті під час реалізації завдання І.4 (Марек Фльорек), однак головною метою цього завдання є комплексне опрацювання близько 100 000 (!) фрагментів посуду, що походять із досліджень під керівництвом Я. Ґурби і зберігаються в музеях Грубешова, Томашова Любельського і Замостя. Здійснено порівняльний аналіз результатів вивчення керамічного посуду з Чермна із найновішими студіями кераміки з Холма, Стовпа (Столп’я), Бусувна, Перемишля і західноруських міст на теренах сучасних Білорусі та України (Новоґрудок, Волковиськ, Ґродно, Турійськ, Слонім, Володимир Волинський).

Виконавці: Міхал Аух

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.6

Чермно і Ґрудек на тлі природного середовища району впадіння Гучви в Західний Буг. Геофізичні і палеогеографічні дослідження

 

Χарактеристика: геофізичні дослідження безпосереднього поселенського оточення городищ Чермно і Ґрудек; палеогеографічні студії; аналіз поселенської структури в контексті палеогеографічних досліджень.

Виконавці: Томаш Гербіх із колективом, Радослав Добровольський із колективом, Томаш Дзєньковський

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.7

Чермно: датування укріплень у світлі верифікаційних археологічних досліджень

 

Χарактеристика: метою виконання завдання було вивчення валу городища, аналіз його стратиграфічної колонки, рухомого матеріалу, результатів дендрохронологічного датування.

Виконавці: Марцін Волошин, Томаш Дзєньковський

Консультанти: Збіґнєв Пяновський, Яцек Полєський

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.8

Створення і адміністрування веб-сайту, присвяченого дослідженням Чермна і Ґрудка Надбужного (польською, українською та англійською мовами)

 

Χарактеристика: створення веб-сайту в трьох мовних версіях (польській, українській, англійській), присвяченого дослідженню Чермна і Ґрудка Надбужного. З метою пропагування результатів вивчення Червенських Градів у соцмережі Facebook створено профіль Grody Czerwieńskie, на якому розміщується поточна інформація про поступ археологічних розкопок та інші події, пов’язані із реалізацією проекту.

Виконавці: Івона Фльоркєвіч, Ярослав Погоральський (переклад на українську мову), mobileMarkup.com

Стан реалізації завдання: завершене!

Завдання I.9

Організація міжнародної конференції

 

Виконавці: Марцін Волошин, Івона Фльоркєвіч

Стан реалізації завдання: завершене!

II. Сфінкс слов’янської сфрагістики: пломби дорогичинського типу з Чермна на східноєвропейському порівняльному тлі (2014-2018)

Метою проекту є комплексне, міждисциплінарне, реалізоване міжнародним дослідницьким колективом, опрацювання дорогичинських пломб (понад 1000 екз.) із Чермна на широкому східноєвропейському порівняльному тлі.
Протягом сезонів 2010-2011 рр. у Чермно відкриті 404 пломби, інші понад 600 пломб виявили “скарбошукачі”. Отже, знахідки з Чермна становлять найчисельнішу колекцію цього типу пам’яток поза епонімним Дорогичином, де їх знайдено до 12000 екз.
Завданням дослідницької групи гранту є всебічне опрацювання і публікація корпусу дорогичинських пломб та їхня характеристика на широкому східноєвропейському (руському) порівняльному тлі. Типологічний аналіз і каталог будуть збагачені даними металографічних аналізів знахідок із території Польщі (Чермно, Дорогичин [зі збірок Державного археологічного музею у Варшаві, Національного музею в Кракові], Домброва Ґурніча-Лосєнь) і Росії, а також каталог знахідок дорогичинських пломб зі Східної Європи, підготовлений колективом під керівництвом найвидатнішого фахівця з цієї проблематики П. Г. Ґайдукова (Москва).

Стан реалізації проекту: на стадії завершення

III. Золоте яблуко польської археології. Оборонно-поселенські комплекси в Чермно і Ґрудку (Червенські Гради). Частина ІІ: Документація (2019-2021)

Завдання III.1

Підготовка монографії Кераміка з досліджень 1952-1955 рр. в Ґрудку на тлі знахідок із Польщі і Русі. Міждисциплінарні студії.

Завдання III.2

Підготовка монографії Чермно в світлі знахідок із досліджень 2010-2011 рр. Хронологія, культурні зв’язки, функція граду.

Завдання III.3

Поширення інформації про результат реалізації проекту шляхом організації підсумкової конференції, наповнення веб-сайту і сторінки в мережі Facebook, присвячених Червенським Градам.