Kontakt

Instytut Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa (Polska)

Kierownik projektu

dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn
Instytut Archeologii (Uniwersytet Rzeszowski)
ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (Polska)
marcinwoloszyn@gmail.com

Oficjalny kontakt:
grodyczerwienskie@gmail.com