Kontakt

Kierownik projektów:

dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn
Instytut Archeologii (Uniwersytet Rzeszowski)
ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (Polska)
e-mail: marcinwoloszyn@gmail.com

Oficjalny kontakt:
e-mail: grodyczerwienskie@gmail.com

Administrator strony:
mgr Iwona Florkiewicz
Instytut Archeologii (Uniwersytet Rzeszowski)
ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (Polska)
e-mail: iwonaflorkiewicz@gmail.com