Wydarzenia

Seminaria

VIII Seminarium (Lipsk-Rzeszów, Niemcy-Polska 2020)

W dniach 18-20 listopada 2020 r. we współpracy z Instytutem im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej (GWZO) oraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało zorganizowane ósme seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim (i nie tylko). Tym razem tytuł przewodni brzmiał: „Piękno, władza, tajemnica. Jedwab na obszarze Bizantyńskiej Wspólnoty Narodów i poza nią. Świadectwa materialne”.
Podczas spotkania prezentowane były m.in. referty dotyczące znalezisk jedwabiu z obszaru północno-wschodniej, chrześcijańskiej Afryki, Lewantu, dzisiejszej Turcji, a także z Kaganatu Awarskiego i stanowisk staromadziarskich, Wielkich Moraw (Mikulczyce), z Kaukazu oraz z terenów zajętych przez wschodnioeuropejskich/azjatyckich koczowników, jak również ze Starej Ładogi (na północy Rusi) oraz ze Skandynawii (z epoki Wikingów). W trakcie spotkania zaprezentowano dodatkowo m.in. wyniki badań fragmentów jedwabiu, jakie odkryto w Gródku w trakcie badań w 1953 r., a także najnowsze/aktualne wyniki badań w ramach realizacji grantu Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych. Program: PL, DE, ENG, UA, RU.
Uwaga: ze względu na sytuację związaną z COVID-19 konferencja odbyła się online, za pośrednictwem platformy ZOOM!!!
Relacja z tego wydarzenia była w większości transmitowana na żywo na profilu FB GWZO , a także udostępniona na profilu FB Grodów Czerwieńskich

VII Seminarium (Leeds, Wielka Brytania 2019)

W dniu 4 lipca 2019 r., w ramach Międzynarodowego Kongresu Średniowiecznego (IMC 2019), którego organizatorem był Instytut Studiów Średniowiecznych (Uniwersytetu w Leeds), w obrębie 3 sesji, zostały zaprezentowane referaty dotyczące archeologii oraz historii Grodów Czerwieńskich. Sesja nr 1516 pt. „Materialities of the Border: The Emergence of East Central Europe, I – Areas”, Sesja nr 1616 pt. „Materialities of the Border: The Emergence of East Central Europe, II – Sites” oraz Sesja nr 1716 pt. „Materialities of the Border: The Emergence of East Central Europe, III – Finds”. Moderatorem sesji był Marcin Wołoszyn.
W ten sposób odbyło się wyjazdowe, siódme seminarium!

VI Seminarium (Hrubieszów 2018)

W dniach 27-29 czerwca 2018 r. we współpracy z Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zostało zorganizowane szóste seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim (i nie tylko). Tym razem tytuł przewodni brzmiał: „Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą. Sieć wodna Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz jej znaczenie w wiekach średnich. W tysiąclecie zwycięstwa Chrobrego w bitwie nad Bugiem”. Seminarium połączone było z prezentacją skarbów odkrytych w latach 2014-2015 w Czermnie (wał grodu) i w Perespie (okolice Czermna). Program: PL, DE, ENG, UA.

V Seminarium (Zamość 2017)

W dniach 20-22 września 2017 r. we współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu zostało zorganizowane piąte seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim (i nie tylko). Tym razem tytuł przewodni brzmiał: „Przeminęło z wiatrem? Wczesnośredniowieczne ośrodki centralne na dzisiejszych obszarach peryferyjnych. Między nauką ochroną a rewitalizacją”. Seminarium połączone było z otwarciem wystawy pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Skarby Grodów Czerwieńskich” a także z prezentacją 2-tomowej monografii pt.: „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych [do 2010]. Podstawy źródłowe – Marek Florek, Marcin Wołoszyn (red.). Dodatkowo zostało zaprezentowane krytyczne studium dotyczące Kroniki halicko-wołyńskiej autorstwa Dariusza Dąbrowskiego i Adriana Jusupovića.

IV Seminarium (Kraków 2016)

W dniach 7-9 grudnia 2016 r. we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie (Pałac Biskupa Erazma Ciołka) zostało zorganizowane czwarte z zaplanowanych w trakcie realizacji projektu grantowego spotkań – seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim. Seminarium połączone było z otwarciem wystawy  pt. ” Skarby Grodów Czerwieńskich”, na której prezentowane były skarby odkryte w latach 2014-2015 w Czermnie (wał grodu) i w Perespie, a także z Jubileuszem Profesora dr hab. Michała Parczewskiego. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu (zobacz album: Seminarium nr 4…).

III Seminarium (Lublin 2015)

W dniach 25-27 listopada 2015 r. we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostało zorganizowane trzecie z zaplanowanych w trakcie realizacji projektu grantowego spotkań – seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim. W programie uwzględnione były min. referaty dotyczące badań wału grodziska (sezon 2015) oraz prezentacja nowoodkrytego wówczas skarbu z Perespy. Program.

II Seminarium (Rzeszów 2014)

W dniach 6-7 listopada 2014 r. we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało zorganizowane drugie z trzech zaplanowanych w trakcie realizacji projektu grantowego spotkań – seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim. W programie prezentowane było min. sprawozdanie z badań wału grodziska oraz pomostu w Czermnie (sezon 2014), a także zaprezentowano nowy niezwykły zabytek, kołt miedziany, pozyskany podczas badań pomostu. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Seminarium nr 2…).

I Seminarium (Hrubieszów 2013)

W dniach 19-20 września 2013 r. we współpracy z Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie zostało zorganizowane pierwsze z trzech zaplanowanych w trakcie realizacji projektu grantowego spotkań – seminarium poświęcone Grodom Czerwieńskim. Planowane spotkanie odbyło się równo 60 lat! po konferencji n.t. Grodów Czerwieńskich, jaką zorganizowano w Hrubieszowie w trakcie badań z lat 1952-1955. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Seminarium nr 1…).

Konferencje

Kraków 2018

W dniach 7-9 maja 2018 r. we współpracy z Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) zorganizowana została konferencja naukowa poświęcona plombom drohiczyńskim pt. „Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby drohiczyńskie w świetle badań interdyscyplinarnych”. Program: PL, DE, ENG.

Konferencja była dodatkowo połączona z otwarciem wystawy pt. „Istotne – niepozorne. Ołowiane znaki pieczętne„, na której prezentowane były m.in. plomby drohiczyńskie.

Wykopaliska

Gródek 2018 – praktyki wykopaliskowe

W dniu 2 lipca 2018 r. rozpoczęły się praktyki wykopaliskowe studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Gródku na stan. 29 (cmentarzysko). Trwały 2 tygodnie. Była to kontynuacja badań rozpoczętych przez pracowników Muzeum im. ks. St Staszica w Hrubieszowie w 2017 roku. Wówczas to, po zgłoszeniu od miejscowego rolnika o występowaniu na jego polu kości ludzkich, pracownicy Muzeum rozpoczęli prace ratownicze. Badania podjęte w 2018 r. miały na celu przede wszystkim ustalenie czy pochówków w tym miejscu jest więcej oraz to w jakim kierunku cmentarzysko jest kontynuowane. Relacja z postępu prac była na bieżąco prezentowana na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Gródek 2018 – praktyki wykopaliskowe).

Czermno 2016 – praktyki wykopaliskowe

W dniu 29 czerwca 2016 r. rozpoczęły się praktyki wykopaliskowe studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Czermnie na stan. 1 (grodzisko). Trwały około 4 tygodnie. Była to kontynuacja badań z sezonu ubiegłego. Miały one na celu przede wszystkim całościowe odsłonięcie odkrytego we wcześniejszym sezonie pochówku. Relacja z postępu prac była na bieżąco prezentowana na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz albumy: Czermno 2016  – praktyki wykopaliskowe oraz Czermno 2016 – praktyki wykopaliskowe „oczami studentów”).

Czermno 2015 – praktyki wykopaliskowe

W dniu 29 czerwca 2015 r. rozpoczęły się praktyki wykopaliskowe studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Czermnie na stan. 1 (grodzisko). Była to kontynuacja badań wału grodziska w kierunku majdanu. Relacja z postępu prac była na bieżąco prezentowana na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Czermno 2015 – praktyki wykopaliskowe).

Czermno 2014

W dniu 26 maja 2014 r. rozpoczęły się prace wykopaliskowe w Czermnie na stan. 1 (grodzisko). Wykop archeologiczny zlokalizowany był na wale grodziska. Prace te miały na celu weryfikację oraz ustalenie chronologii umocnień grodu „Czerwień” i były związane bezpośrednio z realizacją zadania 7 w ramach projektu „Złote jabłko…”. W pracach brali także udział studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Relacja z postępu prac była na bieżąco prezentowana na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz albumy: Czermno 2014 oraz Czermno 2014 – praktyki wykopaliskowe).

Czermno 2013 – praktyki wykopaliskowe

W dniu 21 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się prace wykopaliskowe w Czermnie na stan. 3 (cmentarzysko wraz z osadą). Prace te miały na celu rozpoznanie stopnia zniszczenia cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. W pracach brali także udział studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Relacja z postępu prac była na bieżąco prezentowana na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Czermno 2013 – praktyki wykopaliskowe).

Wystawy

Będzin (2019)

W dniu 24 stycznia 2019 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Gniezno (2018)

W dniu 10 lipca 2018 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Kraków (2018)

W dniu 9 maja 2018 r. została otwarta wystawa pt. „Istotne – niepozorne. Ołowiane znaki pieczętne” w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Biłgoraj (2018)

W dniu 16 marca 2018 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Zamość (2017)

W dniu 20 września 2017 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Skarby Grodów Czerwieńskich” w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Otwarcie wystawy odbyło się w ramach V Seminarium projektu „Złote jabłko…”. Relacja z otwarcia wystawy do obejrzenia na youtube.com.

Tarnów (2017)

W dniu 3 lipca 2017 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

Gdańsk (2017)

W dniu 22 czerwca 2017 r. została otwarta wystawa pt. „Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermna jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego„, w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Relacja z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na Facebooku (zobacz album: Wystawa czasowa – Czermno).

Kraków (2016)

W dniu 7 grudnia 2016 r. została otwarta wystawa pt. „Skarby Grodów Czerwieńskich„, w Pałacu im. Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Otwarcie wystawy odbyło się w ramach IV Seminarium projektu „Złote jabłko…” i było połączone z Jubileuszem Profesora Michała Parczewskiego. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Seminarium nr 4…). Relacja z otwarcia wystawy zobacz.

Przemyśl (2016)

W dniu 22 lipca 2016 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Narodowym w Przemyślu. Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr hab. prof UR Marcina Wołoszyna pt. „Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich…
Stan i perspektywy badań nad Grodami Czerwieńskimi”.

Biała Podlaska (2016)

W dniu 22 kwietnia 2016 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna na youtube.com.

Poznań (2016)

W dniu 9 kwietnia 2016 r. została otwarta wystawa pt. „IMAGINES MEDII AEVI. Wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski„, w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Na wystawie były prezentowane m.in. wybrane zabytki wczesnośredniowieczne z Czermna i Gródka nad Bugiem.

Hrubieszów (2016)

W dniu 28 stycznia 2016 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr hab. prof UR Marcina Wołoszyna pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku.

Chełm (2015)

W dniu 30 września 2015 r. została otwarta pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”, w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr hab. prof UR Marcina Wołoszyna.

Lubaczów (2015)

W dniu 1 maja 2015 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Rzeszów (2015)

W dniu 3 lutego 2015 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr hab. prof UR Marcina Wołoszyna pt.”Grody Czerwieńskie – stan i perspektywy badań”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Czerwień – gród…).

Radom (2014)

W dniu 23 października 2014 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Krasnystaw (2014)

W dniu 16 maja 2014 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Sieradz (2014)

W dniu 14 lutego 2014 r. została otwarta wystawa pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

Referaty

Berlin (2018)

W dniu 17 października 2018 r. podczas konferencji pt. „Die Last der Geschichte(n)? Regionalkonflikte und Legitimität im östlichen Europa”, która odbyła się w Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS), zaprezentowany został referat pt. „Vom Zankapfel nationaler Aneignungen zum „Goldenen Apfel der polnischen Archäologie“. Der ostpolnische Fundplatz Czermno-Červen als Chance internationaler Kooperation”. Program.

Oksford (2018)

W dniu 27 września 2018 r. podczas konferencji pt. „The Byzantine Commonwealth 50 years on: Empires and their afterlife”, która odbyła się w Worcester College, został wygłoszony referat pt. „Finding the frontiers of the commonwealth”. Program. Abstrakty.

Wrocław (2018)

W dniu 21 września 2018 r. w ramach VI Kongresu Mediewistów Polskich (Sekcja 15 – Dziedzictwo polsko-ruskie w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej), został wygłoszony referat pt. „Grody Czerwieńskie – stan i perspektywy badań. Znaczenie dla badań nad
archeologicznymi śladami kontaktów polsko-ruskich”. Program.

Lublin (2018)

W dniu 27 kwietnia 2018 r. podczas „XXXIV Konferencji. Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017″, zaprezentowany został referat pt. „Badania archeologiczne wału grodziska w Czermnie – pomiędzy 1976 a 2016 rokiem”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Konferencja Lublin – kwiecień 2018). Program.

Gdańsk (2017)

W dniu 4 lipca 2017 r. został wygłoszony referat pt. „Kresowe twierdze czy miasta-bramy? Grody Czerwieńskie w X-XIII wieku w świetle najnowszych badań„, w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Referat towarzyszył trwającej wówczas wystawie pt. „Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermna jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego”. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na youtube.com w 2 częściach. Cześć 1 – zobacz; część 2 – zobacz.

Lednica (2017)

W dniu 10 maja 2017 r. został wygłoszony referat pt. „Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach Grodów Czerwieńskich”, w ramach 20 Funeraliów Lednickich.

Lublin (2017)

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podczas „XXXIII Konferencji. Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016″, zaprezentowany został referat pt. „Pochówek na wale grodu w Czermnie (nr 1/2016) i jego znaczenie dla chronologii zespołu osadniczego w Czermnie (Czerwieniu)”. Program.

Lublin (2017)

W dniu 19 stycznia 2017 r. został wygłoszony referat pt. „Lublin. Na przedpolu Grodów Czerwieńskich”, w ramach konferencji pt. „Lublin. Początki kariery miasta do XVI wieku„, z okazji obchodów 700-lecia Miasta Lublin.

Lublin (2017)

W dniu 13 stycznia 2017 r. w ramach „Seminarium: Wczesnośredniowieczne grody, osady i cmentarzyska. Wybrane problemy badawcze„, został wygłoszony referat pt. „Grodzisko w Czermnie-Czerwieniu. Badania 2014-2016”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Seminarium Lublin 2017). Program.

Przemyśl (2016)

W dniu 22 lipca 2016 r. w ramach otwarcia wystawy pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Narodowym w Przemyślu, został wygłoszony referat pt. „Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich… Stan i perspektywy badań nad Grodami Czerwieńskimi”.

Zamość (2016)

W dniu 14 maja 2016 r. w ramach „Zamojskiej Nocy Muzeów 2016”, został wygłoszony referat pt. „U zarania dziejów Polski i Rusi i chrystianizacji Europy Środkowowschodniej. Grody Czerwieńskie w badaniach dawnych i współczesnych”. Program.

Poznań (2016)

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w ramach „Spotkań” towarzyszących wystawie „IMAGINES MEDII AEVI. Wystawa z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski” prezentowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, został wygłoszony referat pt. „Zanim wymyślono Polskę B. Grody Czerwieńskie, czyli złote jabłko polskiej archeologii”.

Lublin (2016)

W dniu 25 kwietnia 2016 r. podczas „XXXII Konferencji. Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015″, zaprezentowane został referat: pt. „Czermieński zespół osadniczy w świetle badań w latach 2013-2015”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Konferencja Lublin…). Program.

Hrubieszów (2016)

W dniu 28 stycznia 2016 r. został wygłoszony referat pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”, w ramach otwarcia wystawy pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku.

Chełm (2015)

W dniu 30 września 2015 r. został wygłoszony referat, w ramach otwarcia wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”, w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

Rzeszów (2015)

W dniu 21 września 2015 r. został wygłoszony referat pt. „Grody Czerwieńskie – stan i perspektywy badań”, w ramach V Kongresu Mediewistów Polskich, w sekcji I: Na styku Wschodu i Zachodu. Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych.

Lublin (2015)

W dniu 26 marca 2016 r. podczas „XXXI Konferencji. Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015″, zaprezentowane zostały 3 referaty: pt. „Badania wału w Czermnie w 2014 r.”, „Czermno, stan. 70 – nowoodkryty pomost” oraz „Skarb z Perespy nieopodal Czermna – wstępna interpretacja chronologii i kontekstu historycznego”. Program.

Rzeszów (2015)

W dniu 3 lutego 2015 r. w ramach otwarcia wystawy pt. „”Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, został wygłoszony referat pt.”Grody Czerwieńskie – stan i perspektywy badań”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Czerwień – gród…).

Lublin (2014)

W dniu 25 kwietnia 2014 r. podczas „XXX Konferencji. Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013″, zaprezentowane zostały 3 referaty: pt. „Cmentarzysko szkieletowe w Czermnie, stan. 3 – wyniki badań archeologicznych w 2013 r.”, „Cmentarzysko szkieletowe w Czermnie, stan. 3 – wyniki badań antropologicznych w 2013 r.” oraz „Wstępne wyniki badań środowiskowych w rejonie wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych Gródek i Czermno”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Konferencja Lublin…).

Warszawa (2014)

W dniu 8 stycznia 2014 r. zaprezentowany został referat pt. „Ex oriente lux czyli archeologia Grodów Czerwieńskich”. Odbyło się to w ramach cyklu wykładów otwartych WSZECHNICA, organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz Towarzystwo Naukowe w Warszawie. Relacja z tego wydarzenia została zamieszczona na kanale Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN na youtube.com (zobacz film: Ex oriente lux czyli archeologia Grodów Czerwieńskich).

Lwów-Vinniki (2013)

W dniu 8 listopada 2013 r. zaprezentowane zostały 2 referaty dotyczące badań w Czermnie, stan. 3 w sezonie 2013: pt. ” Nowoodkryte cmentarzysko szkieletowe w Czermnie – wyniki badań archeologicznych” oraz „Nowoodkryte cmentarzysko szkieletowe w Czermnie – wyniki badań antropologicznych”, w ramach międzynarodowej konferencji. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku(zobacz album: Konferencja Lwów-Vinniki…).

Berlin (2013)

W dniu 15 lipca 2013 r. podczas uroczystości wręczania medalu „LUX ET LAUS” Stałego Komitetu Mediewistów Polskich Prof. Dr. Dr. h.c. Klausowi Zernackowi, zaprezentowany został referat dot. tematyki związanej z „Grodami Czerwieńskimi” pt. ” Die Červenischen Burgen als Grenzregion damals und heute. Geschichte und Forschungsgeschichte eines mittelalterlichen Begegnungsraumes der Kulturen” = „Grody Czerwieńskie jako region graniczny niegdyś i obecnie. Historia i historia badań średniowiecznego pogranicza kulturowego”. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia prezentowana była na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku (zobacz album: Berlin – referat na temat „Grodów Czerwieńskich”).

Media o „nas”

2019 r.

Na temat wystawy w Muzeum Zagłębia w Będzinie pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” zobacz:

2018 r.

Na temat wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” zobacz:

Na temat wystawy w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie pt. „Istotne – niepozorne. Ołowiane znaki pieczętne” zobacz:

Na temat wystawy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” zobacz:

2017 r.

Na temat wystawy w Muzeum Zamojskim w Zamościu pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Skarby Grodów Czerwieńskich” oraz V Seminarium w ramach projektu „Złote jabłko…”, zobacz:

Na temat wystawy w Muzeum Zamojskim w Zamościu pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Skarby Grodów Czerwieńskich” zobacz:

Na temat wystawy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku pt. „Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermna jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego” oraz referatu pt. „Kresowe twierdze czy miasta-bramy? Grody Czerwieńskie w X-XIII wieku w świetle najnowszych badań” zobacz:

Na temat wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, zobacz:

Na temat konferencji pt. „Lublin – początki kariery miasta do XV wieku”, ramach której wygłoszony został referat pt. „Lublin. Na przedpolu Grodów Czerwieńskich” zobacz:

2016 r.

Na temat odkrycia podwójnego pochówku w Czermnie, zobacz:

Na temat wykopalisk w Czermnie, w sezonie 2016, zobacz:

Na temat wystawy „Skarby Grodów Czerwieńskich” w Pałacu im. Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), zobacz:

Na temat wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Południowego Podlasia, w Białej Podlaskiej, zobacz:

Na temat wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, zobacz:

2015 r.

Na temat skarbów odkrytych w Czermnie i okolicy, zobacz:

Na temat skarbów odkrytych w Perespie oraz Czermnie, prezentowanych na zamkniętym pokazie w ramach III Seminarium „Złote jabłko…”, zobacz:

Na temat wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręowym w Rzeszowie, zobacz:

2014 r.

Na temat wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, zobacz:

Na temat wystawy „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, zobacz:

2013 r.

Na temat wykopalisk w Czermnie, w sezonie 2013, zobacz:

Inne

2018 r.

W dniach 6-7 lipca 2018 r. z naszej inicjatywy zostały zorganizowane „Warsztaty archeologiczne dla dzieci w Czermnie„. Zajęcia odbywały się u podnóża grodziska w Czermnie a poprowadziła je Katarzyna Radziwiłko, archeolog, historyk oraz animator kultury. Relacja fotograficzna z tego wydarzenia zaprezentowana zostanie na profilu Grody Czerwieńskie na Facebooku.

2017 r.

W dniu 5 lipca 2017 r. miało miejsce nagrywanie wypowiedzi dr hab., prof. UR Marcina Wołoszyna, na temat „Grodów Czerwieńskich” do filmu „Droga do Królestwa” (z serii: „Tajemnice Początków Polski„), w reżyserii Zdzisława Cozaca (Media Promocja).

2016 r.

W dniu 4 marca 2016 r. miało miejsce nagranie audycji „Zagadka Grodów Czerwieńskich” w ramach serii „Eureka”, którą prowadziła Katarzyna Kobylecka, na antenie 1 Programu Polskiego Radia. Gośćmi audycji byli: dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn oraz dr hab., prof. UW Paweł Żmudzki. Nagranie do odsłuchania na stronie audycji „Eureka” (po lewej stronie).

2015 r.

W dniu 15 listopada 2015 r. ekipa programu „Było nie minęło. Kronika zwiadowców” dokonała sfilmowania skarbu z Perespy, do jednego ze swoich programów.