Projekt

Strona „Grody Czerwieńskie” ma w zamyśle prezentować bieżące efekty realizacji grantów naukowych dotyczących tej tematyki.

Pierwszym grantem był projekt pt. „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych”, który finansowany był w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH – nr 12H 12 0064 81). Realizowany był w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, pod kierunkiem dr hab., prof. UR Marcina Wołoszyna przy współpracy wielu instytucji: krajowych (przede wszystkim: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Archeologii UMCS, Lublin) oraz zagranicznych (przede wszystkim: Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku [GWZO], Lipsk/Niemcy a także Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, St. Petersburg/Rosja i Instytut Archeologii Serbskiej Akademii Nauk, Belgrad/Serbia). W ramach projektu zrealizowanych zostało 9 zadań. Grant jest obecnie na ukończeniu.

Aktualnie przygotowujemy się do realizacji kolejnego grantu pt. „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych”, który rozpocznie się w styczniu 2019 roku. Jego finansowanie odbędzie się, podobnie jak w przypadku pierwszego projektu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH – nr 11H 18 0344 86). Grant realizowany będzie na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego a jego kierownikiem będzie dr hab., prof. UR Marcin Wołoszyn.

Bieżące efekty realizacji aktualnych grantów można obserwować także na naszym profilu, na Facebooku: Grody Czerwieńskie

Dotychczasowe publikacje dotyczące Grodów Czerwieńskich udostępniamy m.in. na naszym profilu, na academia.edu: Grody Czerwieńskie