Projekt

Projekt

Strona „Grody Czerwieńskie” ma w zamyśle prezentować bieżące efekty realizacji grantu naukowego pt. „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych” finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), projekt nr 12H 12 0064 81.

Projekt realizowany jest w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, pod kierunkiem dr hab., prof. UR Marcina Wołoszyna przy współpracy wielu instytucji: krajowych (przede wszystkim: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Archeologii UMCS, Lublin) oraz zagranicznych (przede wszystkim: Instytut im. Leibniza Historii i Kultury Europy Wschodniej przy Uniwersytecie w Lipsku [GWZO], Lipsk/Niemcy a także Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk, St. Petersburg/Rosja i Instytut Archeologii Serbskiej Akademii Nauk, Belgrad/Serbia).

W ramach projektu realizowanych jest 9 zadań.

Bieżące efekty realizacji grantu można obserwować także na naszym profilu, na Facebooku: Grody Czerwieńskie

Dotychczasowe publikacje dotyczące Grodów Czerwieńskich udostępniamy m.in. na naszym profilu, na academia.edu: Grody Czerwieńskie