Publikacje

Publikacje

Inne publikacje dotyczące „Grodów Czerwieńskich” (również te sprzed realizacji projektów) zamieszczone są na naszym profilu na academia.edu.

2014

 1. М. Волошин, М. Піотровський, І. Фльоркевіч, К. Ґрохецький
  Комплекс городища в Чермно: підсумки археологічних досліджень у 2013 році. Поселення і могильник Чермно-3 (археологічний аналіз), Наукові студії 7, Львів–Винники, 226-260. Pobierz
 2. Б. Квятковська, К. Кузьнярська
  Комплекс городища в Чермно: підсумки археологічних досліджень у 2013 році. Могильник Чермно-3 (антропологічний аналіз), Наукові студії 7, Львів–Винники, 261-268. Pobierz

2015

 1. M. Wołoszyn, A. Janeczek, R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, A. Pidek, I. Hajdas
  Beyond boundaries … of medieval principalities, cultures and scientific disciplines. Cherven Towns – insights from archaeology, cartography and paleogeography, (w:) O. Heinrich-Tamáska, H. Herold, P. Straub, T. Vida (red.), Castellum, civitas, urbs – Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa, Castellum Pannonicum Pelsonense 6, Budapest–Keszthely–Leipzig–Rahden/Westf., 177-196. Pobierz
 2. M. Wołoszyn, E. M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, E. Bielańska
  The Seals from Czermno (Cherven Towns, Easten Poland) – chemical analysis and metalurgical examination, Archeologia Polski LX, 123-152. Pobierz
 3. А. Юсупович
  ЧИ ХОДИВ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ НА/ДО ЛЯХІВ? (ПОЛЬСЬКО-РУСЬКІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ Х – НА ПОЧАТКУ ХІ ст.), Український історичний журнал 5, 43-69. Pobierz

2016

 1. M. Florek, M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa. (Contents = Spis treści). Pobierz
 2. M. Florek, M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence
  = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. II, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 2, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa. (Contents = Spis treści). Pobierz
 3. I. Florkiewicz, A. Urbański
  Czermno, site IIG. Wooden structures discovered in 1985 = Czermno, stanowisko IIG. Konstrukcje drewniane odkryte w 1985 r., (w:) M. Florek, M. Wołoszyn (red.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe t. I, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 1, KrakówLeipzigRzeszów–Warszawa, 385-419. Pobierz
 4. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, T. Dzieńkowski, S. Sadowski, E. M. Nosek, J. Stępiński
  Cherven before Cherven Towns. Some remarks on the history of the Cherven Towns area (eastern Poland) till the end of 10th century, (w:) Á. Bollók, G. Csiky, T. Vida (red.), Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien: Festschrift für Csanád Bálint / Between Byzantium and the Steppe: Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday, Budapest, 691-718. Pobierz
 5. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, M. Krąpiec, E. M. Nosek, J. Stępiński, M. Lityńska-Zając
  Czermno, Site No. 70. From the 2014 Rescue Excavation on the Huczwa River Bank, (w:) J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, B. Józefów-Czerwińska (red.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko, Acta Archaeologica Pultuskiensia 5, Pułtusk, 239-249. Pobierz
 6. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Jusupović, M. Michalik, M. Paszkowski, A. Kuligiewicz, M. Osiadacz, S. Pavlenko, A. Tomaševskij
  Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 roku) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleogeograficznych, (w:) B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, Kraków–Rzeszów, 597-612. Pobierz
 7. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Garbacz-Klempka
  The Sphinx of Slav sigillography – Dorogichin seals from Czermno in their East European context. A preliminary report, (w:) Die frühen Slawen – von der Expansion zu den gentes und nationes, F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt (red.), Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 81/2, Langenweißbach, 257-274. Pobierz
 8. A. Lisowska-Gaczorek, S. Kozieł, B. Cienkosz-Stepańczak, K. Mądrzyk, J. Pawlyta, S. Gronkiewicz, M. Wołoszyn, K. Szostek
  An Analysis of the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes, HOMO – Journal of Comparative Human Biology 67, 313-327. Pobierz
 9. А. Юсупович
  „Перемышль, Червень и инные грады” и их территориальная принадллежность ь конце X – начале XI в., Средневековая Русь 12, 27-62. Pobierz
 10. A. Bochnak, M. Wołoszyn
  Plomby typu drohiczyńskiego w świetle najnowszych badań, Maтeріали і досллідження з археологїї Прикарпаття і Волині 20, 349-356. Pobierz

2017

 1. M. Wołoszyn
  Zaraz po  wojnie. Z  historii badań nad pograniczem polsko-ruskim w  latach 1945–1956 (ze szczególnym uwzględnieniem Grodów Czerwieńskich), Przegląd Archeologiczny 65, 199-224. Pobierz
 2. M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Florkiewicz
  Przyczynek do studiów nad Grodami Czerwieńskimi. Rogowa łyżeczka z Czermna z badań wykopaliskowych w 2015 roku, (w:) M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Rzeszów, 367-378. Pobierz 
 3. M. Wołoszyn
  Poles, Ruthenes and Saxons on the River Bug in 1018. The formation of the Polish-Rus’ border zone in 10th-13th century, (w:) S. Semple, C. Orsini, S. Mui (red.), Life on the Edge: Social, Religious and Political Frontiers in Early Medieval Europe, Wendeburg, 239-252. Pobierz
 4. M. Wołoszyn (red.)
  From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 1, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 3, cz. 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa.
 5. M. Wołoszyn (red.)
  From Cherven’ Towns to Curzon Line. The lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii XVIII–XXI w., t. 2, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 3, cz. 2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa.
 6. M. Auch
  Early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010).  Pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Ceramika naczyniowa, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 2, cz. 3, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa.
 7. A. Bochnak, M. Wołoszyn
  The Sphinx of Slav Sigillography – Type Dorogichin Seals in Their East European, Context, (w:) M. C. Caltabiano (red.), Proceedings of the XV International Numismatic Congress. Taormina 2015, Roma-Mesina, Band II, 1069-1073. Pobierz

2018

 1. M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, K. Kuźniarska, E. M. Nosek, J. Stępiński, I. Florkiewicz, P. Włodarczak
  Dying and Dating. A burial in the rampart of the stronghold in Czermno-Cherven’ and its significance for the chronology of the Cherven’ Towns, (w:) J. Drauschke, E. Kislinger, K. Kühtreiber, T. Kühtreiber, G. Scharrer-Liška, T. Vida (red.), Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Monographien 150, Mainz, 459-480. Pobierz
 2. I. Florkiewicz, M. Wołoszyn
  Potrząsając jabłonią czyli rogowy pojemnik z Czermna (badania dawne), Lublin, (w:) B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Cyran-Stasiak, M. Erdrich (red.), STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin, tom 2, 456-468. Pobierz
 3. R. Dobrowolski, J. Rodzik, P. Mroczek, P. Zagórski, K. Bałaga, M. Wołoszyn, T. Dzieńkowski, I. Hajdas, S. Fedorowicz
  Environmental conditions of settlement in the vicinity of the mediaeval capital of the Cherven Towns (Czermno site, Hrubieszów Basin, Eastern Poland), Quaternary  International 493, 258-273. Pobierz
 4. M. Wołoszyn
  Cudzym bogom się nie kłaniaj? Interdyscyplinarność w badaniach Grodów Czerwieńskich, (w:) W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Stary materiał – nowe spojrzenie, Funeralia Lednickie – spotkanie 20, Poznań, 45-77. Pobierz
 5. M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, E. M. Nosek, J. Stępiński
  Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych, (w:) T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, 205-213. Pobierz 
 6. M. Wołoszyn (red.)
  The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 4, Kraków.
 7. I. Florkiewicz, M. Wołoszyn (red.)
  Analecta Archaeologica Ressoviensia, vol. 13: „Gone with the Wind? Early Medieval Central Places in Today’s Rural Areas. Between Research, Preservation and Re-enactment„. Pobierz

2019

 1. A. Musin, M. Wołoszyn (red.)
  The Sphinx of Slavic Sigillography. Dorogichin Seals in their East European Context = Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6/1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa.

2020

 1. I. Florkiewicz, A. Jusupović, A. Musin et all.
  The Sphinx of Slavic Sigillography – small lead seals of „Drohiczyn type” from Czermno. Material evidence = Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby „typu drohiczyńskiego”z Czermna. Podstawy źródłowe, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit Ostmitteleuropas, t. 6/2, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Saint Petersburg-Warszawa.
 2. T. Dzieńkowski, M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, R. Dobrowolski, J. Rodzik, I. Hajdas, M. Krąpiec
  Digging the history. Absolute chronology of the settlement complex at Czermno-Cherven’ (eastern Poland). Research status and perspectives, Sprawozdania Archeologiczne 72/2, 409-466 (DOI: 10.23858/SA72/2.2020.0XX). Pobierz
 3. M. Wołoszyn
  Červeňské hrady – stav a perspektivy výzkumu. Příspěvek k problematice formování východní hranice piastovské monarchie, (w:) I. Boháčová, P. Sommer (red.), Raný český stát 10. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 21, Praha, 171-200. Pobierz
 4. M. Wołoszyn
  Zanim Skrzetuski poznał Bohuna. Grody Czerwieńskie, pogranicze polsko-ruskie w wiekach średnich. Stan i perspektywy badań, Studia i Materiały Lubelskie 22, 11-27. Pobierz

w druku

 1. I. Florkiewicz, A. Garbacz-Klempka, M. Wołoszyn
  Remarks on the recycling of small lead seals of Drohiczyn type from Czermno, (w:) Verwerten – Verarbeiten – Verformen: Recycling von Bunt- und Edelmetall von der Bronzezeit bis zum Mittelalter. 4. Internationaler NAHM-Workshop.