Galeria

Wykopaliska

Odkrycie drewnianego pomostu na podgrodziu w Czermnie, w miejscu budowy wieży widokowej (2014 r.)

Zabytki

Wybór zabytków pozyskanych podczas badań w Czermnie w latach 2010-2011.

Wybór zabytków tzw. „wydzielonych” pozyskanych podczas prac wykopaliskowych w sezonie 2013 (Czermno stan. 3 – osada/cmentarzysko). Uwaga: fotografie zabytków przed konserwacją!

Wybór zabytków tzw. „wydzielonych” pozyskanych podczas odkrycia drewnianego pomostu na podgrodziu w Czermnie, w miejscu budowy wieży widokowej (2014 r.).

 

Seminaria

I Seminarium (Hrubieszów 2013)

II Seminarium (Rzeszów 2014)

III Seminarium (Lublin 2015)

IV Seminarium (Kraków 2016)

V Seminarium (Zamość 2017)

VI Seminarium (Hrubieszów 2018)

 

 

Konferencje

Kraków 2018 – konferencja pt. „Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby drohiczyńskie w świetle badań interdyscyplinarnych”

 

Referaty

Lwów-Vinniki (Ukraina 2013)

Wystąpienia dotyczące badań w Czermnie.

Wystawy

„Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem”. Otwarcie wystawy (Rzeszów 2015).

Analizy specjalistyczne

Analizy metaloznawcze – wykonane na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez dr inż. Aldonę Garbacz-Klempkę.

Przebieg analiz specjalistycznych zabytków wykonanych przez dr inż. Aldonę Garbacz-Klempkę z Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przeprowadzone analizy to m.in.: mikroskopia optyczna; mikroskopia skaningowa; analiza składu chemicznego metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej.

Wykonywanie zdjęć RTG kości oraz pobieranie próbek do badań na C14 (datowanie radiowęglowe)

Inne

Realizacja jednego z zadań w ramach projektu grantowego nr I (zadanie nr 2).

Badania paleogeograficzne – Gródek nad Bugiem, Czermno 2013. Realizacja jednego z zadań w ramach projektu grantowego nr I (zadanie nr 6).

Badania geofizyczne – Czermno 2013. Realizacja jednego z zadań w ramach projektu grantowego nr I (zadanie nr 6).

Badania geofizyczne – Gródek nad Bugiem 2013. Realizacja jednego z zadań w ramach projektu grantowego nr I (zadanie nr 6).

Prace porządkowe oraz opracowanie materiału osteologicznego z Czermna z badań w latach 70., które zdeponowane zostały w Muzeum Zamojskim w Zamościu.

Pobieranie prób z drewna pozyskanego podczas badań wału grodziska oraz pomostu w Czermnie w sezonie 2014.

Kalendarz

2019

2020